Combo 5 - Promo Todos Os Dias
 

Combo 5 - Promo Todos Os DiasR$
59
,
90

Quantidade:

08 sashimi salmao, 08 hossomaki kani kama, 04 uramaki filadelfia, 04 uramaki skin, 04 uramaki salad, 16 hot filadelfia, 03 niguiri salmao, 03 niguiri kani


 
 

Observações: